Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej „Adriana’s New Me – fitness, food, fun”, która ma formę bloga.
 2. Administratorem i prowadzącym stronę jest jej założyciel, Adriana, o pseudonimie „Jestka”.
 3. Strona dotyczy tematyki aktywności fizycznej i odżywiania, ale również stanowi miejsce, gdzie pojawiają się inne ciekawe wpisy.
 4. Wszelkie treści, pojawiające się na blogu ze strony prowadzącego, wynikają tylko i wyłącznie z jego własnego doświadczenia, nabytej wiedzy i stanowią osobiste spostrzeżenia.
 5. Treści, o których mowa w pkt. 4, nie mają wartości medycznej ani terapeutycznej, a jedynie informacyjną oraz mogą stanowić formę wsparcia dla odwiedzających stronę „Adriana’s New Me – fitness, food, fun”.
 6. Korzystanie ze strony jest dobrowolne. Jedynie powielanie, w całości lub w części, materiałów i treści dostępnych na stronie, bez zezwolenia prowadzącego stronę, jest zabronione.
 7. Na stronie można dodawać komentarze, zarówno pod pojawiającymi się wpisami, jak i na forum.
 8. Dodanie komentarza na forum wymaga założenia konta przez użytkownika.
 9. Przetwarzanie danych osobowych, wymaganych m.in. do założenia konta, zostało osobno określone w polityce prywatności.
 10. Dodawane komentarze nie mogą zawierać treści bezprawnych, niezgodnych z prawdą czy też naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich.
 11. Wszelkie przejawy agresji, w postaci obraźliwych komentarzy czy wpisów na forum na temat osoby prowadzącej stronę czy innych użytkowników, będą usuwane.
 12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto, bez podania przyczyny, przy czym taka decyzja spowoduje utratę możliwości dodawania komentarzy na forum.
 13. Konta użytkowników, którzy w rażący sposób będą naruszać zasady określone w niniejszym regulaminie, zostaną usunięte przez administratora/prowadzącego stronę.

II. Informacje techniczne.

 1. Aby móc korzystać ze strony internetowej „ Adriana’s New Me – fitness, food, fun”, należy posiadać: – aktywne łącze internetowe; – urządzenie umożliwiające korzystanie z łącza internetowego; – zainstalowaną na urządzeniu przeglądarkę internetową, która umożliwia odczytanie treści dostępnych na stronie; – zaakceptowane pliki cookies
 2. Administrator/prowadzący stronę nie odpowiada za ewentualne trudności podczas odwiedzania strony, wynikające z wadliwie działającego łącza internetowego, urządzenia, przeglądarki internetowej czy innego oprogramowania, z których korzysta użytkownik.

III. Postanowienia końcowe

 1. Administrator/prowadzący może dokonać zmian w regulaminie, jeżeli zajdą ku temu ważne okoliczności, które mogą wpłynąć na zakres funkcjonowania strony.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.