Polityka Prywatności

I. Dane osobowe

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, które są pozyskiwane w związku z korzystaniem ze strony/bloga „Adriana’s New Me – fitness, food, fun”.
 2. Administratorem danych osobowych jest założyciel i prowadzący stronę/bloga.
 3. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znane jako RODO.  
 4. Dane osobowe są przekazywane przez użytkownika w celu:
  – rejestracji konta na stronie/blogu
  – wysyłania newslettera, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na taką usługę
  – możliwości kontaktu z administratorem/prowadzącym bloga
 5. Dane osobowe, jakie użytkownik przekazuje w celu korzystania ze strony/bloga to:
  – adres email
  – nazwa użytkownika lub imię własne
 6. Przekazanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. 
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody spowoduje, iż użytkownik nie będzie mógł założyć konta i tym samym dodawać komentarzy na forum, jak również otrzymywać newslettera.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo:
  – dostępu do swoich danych osobowych;
  – zmiany swoich danych osobowych
  – ograniczonego przetwarzania swoich danych osobowych
  – usunięcia całości lub części swoich danych osobowych
  – wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych
 9. Dane osobowe użytkownika są przekazywane innym podmiotom świadczącym swoje usługi założycielowi strony „Adriana’s New Me – fitness, food, fun” w celu jej prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania.
 10. Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione, na podstawie określonych przepisów prawa, odpowiednim służbom, np. organom ścigania.
 11. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim, nieupoważnionym do ich posiadania.
 12. Dane osobowe użytkownika są przechowywane na serwerach firmy, która świadczy usługę hostingu dla strony/bloga „Adriana’s New Me – fitness, food, fun”.
 13. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika trwa przez cały okres korzystania z wymienionych, w pkt. 4, funkcji lub do momentu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

II. Pliki cookies

 1. Strona/blog „Adriana’s New Me – fitness, food, fun” używa plików cookies, czyli tzw. ciasteczek.
 2. Pliki cookies są wysyłane przez stronę/bloga i zapisywane na komputerze użytkownika.
 3. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony/bloga, jak również wykorzystywane są do gromadzenia danych osobowych użytkownika, niezbędnych do logowania na konto lub przesyłania newslettera.
 1. Pliki cookies umożliwiają poznanie preferencji i oczekiwań użytkownika co do strony/bloga „Adriana’s New Me – fitness, food, fun”. Pozwalają one na bieżące aktualizowanie strony/bloga pod konkretne zainteresowania użytkownika.
 2. Strona/blog wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
  sesyjne, które są zapisywane na komputerze użytkownika tylko na czas korzystania z przeglądarki i usuwane zaraz po jej zamknięciu ( są przechowywane tylko podczas tej jednej sesji )
  stałe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i przechowywane tak długo, dopóki użytkownik ich nie skasuje ( nie są usuwane po danej sesji przeglądania ).
 3. Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta, określić warunki korzystania z plików cookies. 
 4. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisu plików cookies na komputerze może spowodować trudności w korzystaniu ze strony/bloga.

III. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszej polityce prywatności wszelkie zmiany i aktualizacje są dokonywane na bieżąco.
 2. W przypadku zaistnienia jakikolwiek zmian użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową lub na stronie/blogu.